دانشگاه مک گیل

دانشگاه مک گیل کانادا McGill University

آنچه می خوانید : دانشگاه مک گیل بعنوان دومین دانشگاه برتر دنیا از نظر رتبه بندی QS دارای رتبه جهانی 31 می باشد. تنوع رشته ای و ترکیب فرهنگی داننشگاه مک گیل در کنار جاذبه های زندگی شهر مونترال، این دانشگاه را به مقصدی بی نظیر برای ادامه تحصیل در کانادا بدل کرده است. تحصیل […]