دانشگاه کانادا وست

دانشگاه کانادا وست University Canada West - UCW

آنچه می خوانید : دانشگاه کانادا وست (University Canada West) بعنوان یکی از دانشگاه های برجسته و قابل تحسین در زمینه مدیریت کسب و کار در داخل و خارج از کانادا به شمار می رود و این موفقیت را به سبب روش های نوآورانه و موثر در آماده سازی دانشجویان برای حرفه ای شدن در […]