دانشگاه تورنتو

دانشگاه های برتر کانادا دانشگاه تورنتو

آنچه می خوانید : دانشگاه تورنتو یکی از بزرگترین دانشگاه های جهان است که وسعت عالی دانشگاه و موقعیت قرارگیری آن در منطقه پویای شهر تورنتو، یک تجربه آموزشی بی نظیر برای دانش پذیران این دانشگاه فراهم نموده است. در ادامه تصمیم داریم به معرفی بیشتر دانشگاه، رتبه این دانشگاه به صورت کلی و در […]